Keskilukuja

20Maa17

Laske  218 henkilön aineistosta pituuksien keskihajonta. Aineisto latautuu tästä: pituudet ja painot. Ohessa on linkki opastavaan videoon. Palauta työsi Moodleen.

//screencast-o-matic.com/embed?sc=cbeoob6BnP&v=5&ff=1


Hae  tilastoaineisto tästä linkistä.

halli

  1. Luokittele SM-liigapelaajien ansiot.
  2. Tee frekvenssitaulukko ja piirrä siitä histogrammi.
  3. Laske mediaaniansio, minimiansio ja maksimiansio.

 

nimetön

Suomenkielisessä Excelissä funktio, joka tekee frekvenssitaulukon on nimeltään TAAJUUS. Kun ajat funktion paina Ctrl+ Shift+Enter.

nimetön

Tässä linkissä on ohjevideo.

Palauta tiedosto Moodleen.


Automaattinen tietojenkäsittely tarkoittaa, että samaa rutiinitoimenpidettä ei tehdä toistuvasti, vaan se automatisoidaan. Mikäli useassa taulukon solussa toistuu rakenteeltaan samanlainen kaava, se kirjoitetaan vain ensimmäiseen soluun ja kopioidaan sitten muihin. Kopioitaessa viittaukset muihin soluihin yleensä vaihtuvat, mutta kaava itsessään pysyy samana, eli tekee täsmälleen samanlaista laskentaa kaikissa soluissa, joihin se kopioidaan.

Katsoppa video aiheesta suora soluviittaus.

Tee Excelillä taulukko ja kuvaaja, josta voi lukea pisteitä vastaavat arvosanat. Taulukkoon lasketaan arvosanat, kun käyttäjä on antanut pistemäärän, jolla saa alimman hyväksytyn arvosanan ja pistemäärän, jolla saa arvosanan 10. Pistemäärät kysytään värillisiksi maalattuihin soluihin.

Kirjoita soluihin A1, A2 ja A3 tekstit kuvan mukaisesti. Maalaa solut E2 ja E3.

Kirjoita maalattuihin soluihin E2 ja E3 pistemäärät 17 ja 86. Kirjoita soluun B5 teksti Pisteet ja soluun C5 teksti Arvosana. Kirjoita soluun A6 luku 0.

Täytetään seuraavaksi sarakkeeseen A solusta A6 alkaen luvut nollasta sataan. Klikkaa solua A6. Valitse Täyttö ja pudotusvalikosta Sarjat.

Valitse Sarakkeissa, Askeleen arvo 1 ja Loppuarvo 100. Klikkaa OK.

Klikkaa solua B6. Kirjoita kaavariville:  =$E$2+A6 ja paina Enter. Soluun B6 ilmestyy 17. Kaava lisää E2 solun arvoon solun A6 arvon.

Klikkaa solua B6. Täytä B sarake vetämällä solun B6 täyttökahvasta alaspäin soluun B75 asti. Syötetty kaava laskee sarakkeeseen pisteet 17-86.

Tehdään lopuksi kaava, joka laskee sarakkeeseen C sarakkeen B pisteitä vastaavat arvosanat. Klikkaa solua C6 ja klikkaa kaavariviä. Kirjoita kaavariville: =4,75+((B6-$E$2)/($E$3-$E$2))*5,25. Paina Enter ja soluun C6 ilmestyy 4,75 eli arvosana 5-.

Vedä solun C6  täyttökahvasta alaspäin soluun C75 asti ja kaikkia pistemääriä vastaavat arvosanat kirjautuvat sarakkeeseen. Muotoile sarakkeen C solut siten, että luku näytetään kahden desimaalin tarkkuudella.

Muuta lopuksi solujen E2 ja E3 arvoiksi 5 ja 30. Ja piirrä viivadiagrammi, joka esittää vaaka-akselilla pisteet ja pystyakselilla arvosanat.  Palauta Excel tiedosto Moodleen.Piirrä suorakulmainen kolmio. Nimeä sivut. Esitä terävien kulmien summa ja trigonometriset funktiot: sini, kosini ja tangentti. Palauta Moodleen.


Excelillä voi käsitellä suoran yhtälöä.

Kirjoita soluun A2 k= ja soluun A3 b=.  Väritä solut B2 ja B3. Kirjoita soluun B2 -1 ja soluun B3 2. Kirjoita Yhtälö soluun A6.

nimeton

 

KETJUTA – komento yhdistää erilliset merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi. Kirjoita soluun A7  komento =KETJUTA(”y=”;B2;”x +”;B3) ja paina ENTER.

Kirjoita soluun A9  Taulukko. Kirjoita soluun A10 x ja soluun A11 y. Säädä talulukon sarakeleveydeksi 3 . Kirjoita soluihin B10-L10 luvut -5, -4, -3,..4, 5. 

Solulla voi laskea, kun kirjoittaa kaavan.  Kaava alkaa aina yhtäsuuruusmerkillä.  Sen jälkeen tulee laskukaava. Kirjoita soluun B11 =B2*B10+B3 ja paina ENTER. Seuraavaksi laitetaan Excel laskemaan loputkin y:n arvot.

Kun kopiot kaavaa sinun on ymmärrettävä ero suhteellisen ja suoran viittaamisen välillä. Suhteellinen viittaus antaa osoitteen suhteessa lähtöpaikkaan,  jos kaava kopioidaan uuteen paikkaan, siirtyy lähtötietojen hakupaikka samassa suhteessa.

Suorassa viittauksessa osoite kiinnitetään alkuperäiseen paikkaan, jos on tarkoitus, että arvo haetaan aina samasta solusta, vaikka kaavaa kopioidaan paikasta toiseen, pitää osoite antaa suorana osoitteena. Kiinnittäminen tehdään kirjoittamalla taalan merkki $ sekä sarakkeen että rivin viereen.

Muokataan  solussa B11 olevaa suoran yhtälöä. Kaksoisklikkaa solua B11. Lisää kaavaan =B2*B10+B3 taalan merkit seuraavasti =$B$2*B10+$B$3 ja paina ENTER. Klikkaa solua B11 ja klikkaa hiiren oikeaa painiketta, valitse kopioi, maalaa solusta C11 soluun L11 ja paina ENTER.

Muuta arvot soluissa B2 ja B3. Excel kirjoittaa uuden yhtälön ja laskee taulukkoon uudet arvot yhtälön perusteella

Maalaa taulukko.

Valitse Lisää, Piste ja Pistekaavio.

 

Muokkaa kuviota:

  • lisää koordinaattiakseleihin nuolet
  • aseta akseleille  kiinteät arvot -6, -5,..4,5,6
  • lisää pääruudukko.

Random line

23Elo16

Tehdään  appletti, joka arpoo suoran yhtälöitä ja pyytää käyttäjää asettamaan kaksi pistettä suoralle annetun yhtälön perusteella.

nimetön

Aluksi arvotaan kulmakerroin k ja vakiotermi b.

Kirjoita syöttökenttään k=Satunnaisluku[-5,5] ja paina ENTER. Kirjoita b=Satunnaisluku[-5,5] ja paina ENTER. Kirjoita seuraavaksi syöttökenttään funktio f(x)=k*x+b ja paina ENTER. Kirjoita vielä syöttökenttään suoran yhtälö y=k*x+b ja ENTER. Nyt sen pitäisi näyttää jotakuinkin tältä.

nimetön

Lisätään painike, joka arpoo uuden yhtälön. Klikkaa Lisää painike, klikkaa Piirtoaluetta ja kirjoita aukeavan ikkunan tekstikenttään teksti Uusi suora ja toiseen kenttään komento PäivitäKonstruktio[] ja klikkaa Hyväksy.

nimetön

Lisätään suoran yhtälö. Klikkaa Lisää teksti, klikkaa kuvaa ja valitse aukeavasta ikkunasta Lisäasetukset ja sieltä  suorasi nimi esim. g. Klikkaa lopuksi Hyväksy.

nimetön

 

Lisää kuvaan piste A. Lisää teksti Siirrä piste A suoran ja y-akselin leikkauspisteeseen. Piilota suora!  Lisää teksti OIKEIN. Laitetaan tekstille OIKEIN näyttämisehto.

Klikkaa tekstiä oikealla hiiren painikkeella ja valitse Ominaisuudet, valitse Lisäasetukset ja kirjoita Objektin näyttämisehdoksi A=(0,b). Nyt teksti OIKEIN tulee näkyviin, jos pisteen A koordinaatit ovat (0,b), eli A on suoran ja y-akselin leikkauspisteessä.

 

Piirrä kuvaan piste B. Lisää teksti Sijoita piste B suoralle. Lisää teksti  TAAS OIKEIN. Laita tekstille TAAS OIKEIN näyttämisehto f(x(B))=y(B), eli funktion f arvo, muuttujan arvon ollessa pisteen B x-koordinaatti, on pisteen B y-koordinaatti. Toisin sanoen piste B on suoralla. Kaikki suoralla olevat pisteet toteuttavat suoran yhtälön.

 

Aseta lopuksi suoralle sama näyttämisehto. Jos käyttäjä onnistuu sijoittamaan pisteen B suoralle, suora ja teksti TAAS OIKEIN  piirtyvät kuvaan.

nimetön