Archive for elokuu, 2012

Tehdään Excelillä lukusuora. Aseta kursori sarakkeen A päälle paina hiiren vasen alas. Paina Shift. Maalaa sarakkeet A:sta Z:aan. Aseta  jonkin sarakkeen esim. R leveydeksi 3 eli 26 kuvapistettä. Kaikki maalatut solut muuttuvat 26 kuvapisteen levyisiksi. Valitse Lisää,  Muodot ja Nuoli. Piirrä nuoli esim riville 4 sarakkeesta A sarakkeeseen Z. Klikkaa nuolta hiiren oikealla. Muuta sen […]


Lukusuora

28Elo12

Etsi luku lukusuoralta.


Piirretään GeoGebralla kaksi suoraa. Valitse Näytä -valikosta koordinaattiruudusto, akselit ja algebraikkuna. Valitse Suora kahden pisteen kautta -työkalu. Klikkaa kahta pistettä. Klikkaa syntynyttä suoraa hiiren oikealla. Valitse  Ominaisuudet ja ikkunasta Nimi ja valitse Nimi ja arvo. Suoralle ilmestyy nimi a ja yhtälö. Yhtälö on parametrimuodossa. Saat sen yleiseen muotoon klikkaamalla hiiren oikealla algebraikkunassa suoran yhtälöä ja valitsemalla […]


Jaa luvut alkutekijöihin, lähde.


Tehdään Excelillä pieni sovellus, joka ratkaisee kahden luonnollisen luvun suurimman yhteisen tekijän ja pienimmän yhteisen jaettavan. Laitetaan aluksi Excel pyytämään värillisiin soluihin B2 ja B3 kaksi luonnollista lukua. Kirjoita soluun A1: Anna luonnolliset luvut värillisiin soluihin. Kirjoita soluun A2: luku1 = ja soluun A3: luku2 =. Väritä solut B2 ja B3. Kirjoita niihin luvut 6 ja 5 […]