Archive for the ‘Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys’ Category

Tästä klikkaamalla GeoGebra – tubeen. Turtlen Script löytyy tästä klikkaamalla. Mainokset


Keskilukuja

20Maa17

Laske  218 henkilön aineistosta pituuksien keskihajonta. Aineisto latautuu tästä: pituudet ja painot. Ohessa on linkki opastavaan videoon. Palauta työsi Moodleen. //screencast-o-matic.com/embed?sc=cbeoob6BnP&v=5&ff=1


Hae  tilastoaineisto tästä linkistä. Luokittele SM-liigapelaajien ansiot. Tee frekvenssitaulukko ja piirrä siitä histogrammi. Laske mediaaniansio, minimiansio ja maksimiansio.   Suomenkielisessä Excelissä funktio, joka tekee frekvenssitaulukon on nimeltään TAAJUUS. Kun ajat funktion paina Ctrl+ Shift+Enter. Tässä linkissä on ohjevideo. Palauta tiedosto Moodleen.


Heitetään kahta noppaa 500 kertaa ja lasketaan silmäluvut yhteen. Silmälukujen summa voi saada arvot 2, 3, 4…,12. Millä todennäköisyydellä silmälukujen summaksi tulee esim. 2? Simuloidaan 500 heittoa Excelillä. Excel arpoo satunnaislukuja annetulta väliltä sarakkeisiin A ja B. Funktio on nimeltään SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ(1;6). Lasketaan silmälukujen summa sarakkeeseen C.  Tehdään frekvennsitaulukko, johon lasketaan silmälukujen summien esiintymiskerrat ja suhteelliset frekvenssit f-%. […]


Hae tilastoaineisto tästä linkistä. Avaa Excel-tiedosto Kunnat 2010. Lajittele aineisto väkiluvun mukaan penimmästä suurimpaan. Tee uusi välilehti nimeltä Pirkanmaa, johon suodatat vain Pirkanmaan kunnat. Lajittele Pirkanmaan kunnat muuttujan Kunnan lainakanta €/asukas mukaan. Palauta tiedosto Moodleen. Tässä linkissä on ohjevideo. Hae toinen tilastoaineisto tästä linkistä. Laske SM-liigapelaajien ansioiden keskiarvo, mediaani, minimi, maksimi, vaihteluvälin pituus ja keskihajonta. […]1. Tee Stakesin tilastosta  (Alkoholijuomien myynti maakunnittain ja kunnittain 2013) koko maan alkoholimyyntiä kuvaava ympyräkaavio Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Palauta tehtävä Moodleen. 2. Tee Stakesin tilastosta, Liitetaulukko 4, s.68 (Tupakkatilasto 2012 ) savukkeiden ja sikarien (milj. kpl) kulutuksen muutoksia vuosina 2001-2012 kuvaava viivakaavio. Palauta tehtävä Moodleen.