Avaa GeoGebra. Poista koordinaatti- akselit ja -ruudusto. Ota nimeäminen pois. Piirrä jana. Piirrä janalle normaali. Tee näin syntynyttä suorakulmaa käyttäen suorakulmainen kolmio.  Merkitse suorakulma kulma-työkalulla.

Nimeä  hypotenuusa c ja kateetit a ja b.

Piirrä säännöllinen monikulmio -työkalulla kolmion sivuille neliöt. Laita Pythagoraan yhtälö näkyviin. Lisää neliöiden pinta-alat.

Palauta työsi Repun Moodleen.


Ympyrän kehä

30Maa17

Tee Liuku -työkalulla liuku nimeltä d. Aseta minimiksi 1 ja maksimiksi 10. Animaatioaskeleeksi ota yksi. Klikkaa Käytä.

Tee vastaavasti liuku nimeltä alpha. Valitse kulma. Valitse minimiksi 0 astetta ja maksimiksi 360 astetta. Animaatioaskeleeksi aseta 0.1 astetta.

Piirrä Jana: päätepiste ja pituus -työkalulla jana, jonka pituus on liuku d.

Tee janalle Keskipiste-työkalulla keskipiste. Piirrä Kulma: koko annetaan-työkalulla kulma, jonka kärki on janan keskipiste. Anna kulman  kyljen pisteeksi janan päätepiste. Anna kulman kooksi alpha.

Piirrä kaari kulman kyljen pisteiden välille. Aseta kaaren pituus näkyviin.

Poista kulma näkyvistä. Aseta liun alpha arvo mahdollisimman lähelle 360 astetta.  Muuta halkaisijan nimeksi d. Aseta halkaisijan pituus ja nimi näkyviin. Muuta kaaren nimeksi p. Aseta kaaren nimi ja arvo näkyviin.

Tehdään lopuksi teksti, joka laskee piin likiarvon. Valitse Lisää teksti -työkalu.

Muokka teksti oheisen kuvan mukaiseksi ja valitse Hyväksy. Likimääräisesti -merkki löytyy symboleista, osamäärä LaTeX-kaavastan ja muuttujien arvot Objekteista.

Ohjevideo löytyy täältä.

Palauta työsi Reppuun Moodleen.


Keskilukuja

20Maa17

Laske  218 henkilön aineistosta pituuksien keskihajonta. Aineisto latautuu tästä: pituudet ja painot. Ohessa on linkki opastavaan videoon. Palauta työsi Moodleen.

//screencast-o-matic.com/embed?sc=cbeoob6BnP&v=5&ff=1


Hae  tilastoaineisto tästä linkistä.

halli

  1. Luokittele SM-liigapelaajien ansiot.
  2. Tee frekvenssitaulukko ja piirrä siitä histogrammi.
  3. Laske mediaaniansio, minimiansio ja maksimiansio.

 

nimetön

Suomenkielisessä Excelissä funktio, joka tekee frekvenssitaulukon on nimeltään TAAJUUS. Kun ajat funktion paina Ctrl+ Shift+Enter.

nimetön

Tässä linkissä on ohjevideo.

Palauta tiedosto Moodleen.


Automaattinen tietojenkäsittely tarkoittaa, että samaa rutiinitoimenpidettä ei tehdä toistuvasti, vaan se automatisoidaan. Mikäli useassa taulukon solussa toistuu rakenteeltaan samanlainen kaava, se kirjoitetaan vain ensimmäiseen soluun ja kopioidaan sitten muihin. Kopioitaessa viittaukset muihin soluihin yleensä vaihtuvat, mutta kaava itsessään pysyy samana, eli tekee täsmälleen samanlaista laskentaa kaikissa soluissa, joihin se kopioidaan.

Katsoppa video aiheesta suora soluviittaus.

Tee Excelillä taulukko ja kuvaaja, josta voi lukea pisteitä vastaavat arvosanat. Taulukkoon lasketaan arvosanat, kun käyttäjä on antanut pistemäärän, jolla saa alimman hyväksytyn arvosanan ja pistemäärän, jolla saa arvosanan 10. Pistemäärät kysytään värillisiksi maalattuihin soluihin.

Kirjoita soluihin A1, A2 ja A3 tekstit kuvan mukaisesti. Maalaa solut E2 ja E3.

Kirjoita maalattuihin soluihin E2 ja E3 pistemäärät 17 ja 86. Kirjoita soluun B5 teksti Pisteet ja soluun C5 teksti Arvosana. Kirjoita soluun A6 luku 0.

Täytetään seuraavaksi sarakkeeseen A solusta A6 alkaen luvut nollasta sataan. Klikkaa solua A6. Valitse Täyttö ja pudotusvalikosta Sarjat.

Valitse Sarakkeissa, Askeleen arvo 1 ja Loppuarvo 100. Klikkaa OK.

Klikkaa solua B6. Kirjoita kaavariville:  =$E$2+A6 ja paina Enter. Soluun B6 ilmestyy 17. Kaava lisää E2 solun arvoon solun A6 arvon.

Klikkaa solua B6. Täytä B sarake vetämällä solun B6 täyttökahvasta alaspäin soluun B75 asti. Syötetty kaava laskee sarakkeeseen pisteet 17-86.

Tehdään lopuksi kaava, joka laskee sarakkeeseen C sarakkeen B pisteitä vastaavat arvosanat. Klikkaa solua C6 ja klikkaa kaavariviä. Kirjoita kaavariville: =4,75+((B6-$E$2)/($E$3-$E$2))*5,25. Paina Enter ja soluun C6 ilmestyy 4,75 eli arvosana 5-.

Vedä solun C6  täyttökahvasta alaspäin soluun C75 asti ja kaikkia pistemääriä vastaavat arvosanat kirjautuvat sarakkeeseen. Muotoile sarakkeen C solut siten, että luku näytetään kahden desimaalin tarkkuudella.

Muuta lopuksi solujen E2 ja E3 arvoiksi 5 ja 30. Ja piirrä viivadiagrammi, joka esittää vaaka-akselilla pisteet ja pystyakselilla arvosanat.  Palauta Excel tiedosto Moodleen.