nimetön

GeoGebralla voi simuloida paperin taittelua.  Linkki GeoGebra Tubeen.

Tässä linkissä on blogin Mathematics and Multimedia ohje.

Mainokset

Albrecht Durer oli saksalainen renessanssitaiteilija, joka tutki mm. matematiikkaa.

Tässä videossa piirretään säännöllinen viisikulmio geometrisesti. Konstruktio on approksimaatio – suurin piirtein oikein. Lähde löytyy täältä.
Avaa GeoGebra. Poista koordinaatti- akselit ja -ruudusto. Ota nimeäminen pois. Piirrä jana. Piirrä janalle normaali. Tee näin syntynyttä suorakulmaa käyttäen suorakulmainen kolmio.  Merkitse suorakulma kulma-työkalulla.

Nimeä  hypotenuusa c ja kateetit a ja b.

Piirrä säännöllinen monikulmio -työkalulla kolmion sivuille neliöt. Laita Pythagoraan yhtälö näkyviin. Lisää neliöiden pinta-alat.

Palauta työsi Repun Moodleen.


Ympyrän kehä

30Maa17

Tee Liuku -työkalulla liuku nimeltä d. Aseta minimiksi 1 ja maksimiksi 10. Animaatioaskeleeksi ota yksi. Klikkaa Käytä.

Tee vastaavasti liuku nimeltä alpha. Valitse kulma. Valitse minimiksi 0 astetta ja maksimiksi 360 astetta. Animaatioaskeleeksi aseta 0.1 astetta.

Piirrä Jana: päätepiste ja pituus -työkalulla jana, jonka pituus on liuku d.

Tee janalle Keskipiste-työkalulla keskipiste. Piirrä Kulma: koko annetaan-työkalulla kulma, jonka kärki on janan keskipiste. Anna kulman  kyljen pisteeksi janan päätepiste. Anna kulman kooksi alpha.

Piirrä kaari kulman kyljen pisteiden välille. Aseta kaaren pituus näkyviin.

Poista kulma näkyvistä. Aseta liun alpha arvo mahdollisimman lähelle 360 astetta.  Muuta halkaisijan nimeksi d. Aseta halkaisijan pituus ja nimi näkyviin. Muuta kaaren nimeksi p. Aseta kaaren nimi ja arvo näkyviin.

Tehdään lopuksi teksti, joka laskee piin likiarvon. Valitse Lisää teksti -työkalu.

Muokka teksti oheisen kuvan mukaiseksi ja valitse Hyväksy. Likimääräisesti -merkki löytyy symboleista, osamäärä LaTeX-kaavastan ja muuttujien arvot Objekteista.

Ohjevideo löytyy täältä.

Palauta työsi Reppuun Moodleen.