OSA I: Piirrä (konstruoi) geometrisesti tasasivuinen kolmio.  Ohessa on video aiheesta.


OSA II: Piirrä Tasakylkinen kolmio. Laita kulmien suuruudet näkyviin. Merkitse kyljet yhtä pitkiksi. Laita sivujen pituudet näkyviin. Tee raahaustesti. Palauta työsi Reppuun.

EXTRA: Piirrä suunnikas geometrisesti. Merkitse vastakkaiset sivut yhtä pitkiksi. Laita kulmien suuruudet näkyviin. Tee raahaustesti. Ohje löytyy kirjan sivulta s.157.

Mainokset

 

 

Piirrä GeoGebralla esitys, joka esittelee kehäkulmalauseen: kehäkulma on puolet keskuskulmasta. Lisää tekstityökalulla lauseke, joka laskee keskuskulman ja kehäkulman osamäärän. Paluta työsi Reppuun.

 

Alla on video, joka esittelee kehäkulmalauseen.


butterfly

Hae tästä klikkaamalla perhosen kuva.

bmw

Hae tästä klikkaamalla logon kuva.

Siirrä kuvat Geogebraan. Piirrä kuviin symmetria-akselit ja symmetria keskus.

Ohjevideo aukeaa tästä klikkaamalla.

Piirrä Geogebralla murtoviiva ja tee siitä suoran suhteen symmetrinen monikulmio peilaamalla se suoran suhteen. Piirrä viiva ja tee siitä pisteen suhteen symmetrinen kuvio peilaamalla se pisteen suhteen.

nimetönhuu

Palauta työsi Reppuun.


Ohjeet säännöllisen viisikulmion piirtämiseen.

Palauta työsi Reppuun.

Ohessa ohjevideo.

nimetön


Piirrä pisteet A ja B. Kirjoita syöttökenttään a=x(A) ja paina ENTER. Kirjoita syöttökenttään b=y(A) ja paina ENTER. Huomaat algebraikkunasta, että sijoitamme muuttujalle a pisteen A x-koordinaatin arvon. Liikuta pistettä A. Voit havaita, että a:n arvo muuttuu. Syötä samoin c=x(B) ja  d=y(B).

Piirrä suora pisteiden A ja B kautta. Kirjoita syöttökenttään deltay=d-b ja paina ENTER. Sijoita vastaavasti muuttujaan deltax pisteiden B ja A x-koordinaattien erotus kirjoittamalla syöttökenttään deltax=c-a.

Laskemme kulmakertoimen muuttujaan k. Kirjoita syöttökenttään k=deltay/deltax. Liikuttamalla pisteitä A ja B voit todeta, että applettimme laskee kulmakertoimen oikein.

Piirrä kuvaan muutokset x- ja y-akselien suunnassa. Valitse Normaali-työkalu ja klikkaa pistettä A ja x-akselia. Saat pisteen A kautta normaalin koordinaattiakselille. Piirrä normaali y-akselille B:n kautta.

Valitse Kahden objektin leikkauspiste-työkalu ja piirrä normaalien leikkauspiste. Poista normaalit näkyvistä. Klikkaa niitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Näytä objekti.

Piirrä jana pisteestä A normaalien leikkauspisteeseen . Muuta jana punaiseksi katkoviivaksi ja anna sen nimeksi delta x. Piirrä jana pisteestä B leikkauspisteeseen ja muuta janan ominaisuudet. Janan ominaisuudet saa säädettyä klikkaamalla janaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla ominaisuudet.

Kokeile lopiksi Lisää teksti– työkalua. Valitse  työkalu ja klikkaa jotain kohtaa piirustuksessasi.

Kirjoita avautuvaan ikkunaan yo. kuvan mukaisesti koodia. Deltat löytyvät symboleista ja murtolausekkeen saa LaTeX-kaavasta. +-merkki koodin lopussa tarkoittaa, että ko. kohtaan haetaan muuttujan k arvo. Klikkaa lopuksi Hyväksy. =D

Ohjvideo, klikkaa.


OSA 1: Tee ja täytä esimerkinmukainen frekvenssitaulukko Excelillä seuraavista matematiikan arvosanoista.

7, 9, 9, 10, 8, 6, 9, 10, 9, 7, 9, 6, 9, 8, 10, 9, 6, 7, 9, 10, 8, 7, 9, 5 ja 10. Laske aineistosta arvosanojen frekvenssit ja laita Excel laskemaan  prosenttiosuudet f(%). Ohjevideo löytyy tästä linkistä: http://screencast-o-matic.com/watch/cofIQMeRgf

OSA 2: Laita Excel laskemaan aineistosta  keskiarvo, mediaani ja tyyppiarvo eli moodi.

Kirjoita ensin aineisto soluihin. Valitse sen jälkeen Kaavat,  Lisää Funktioita ja Tilasto.

Löydät sieltä funktiot: moodi, mediaani ja keskiarvo.

Video aiheesta löytyy tästä linkistä:  http://screencast-o-matic.com/watch/cofIQBeRBM

Palauta työsi Reppuun.


Keskihajonta

17Huh18

Laske  218 henkilön aineistosta pituuksien keskihajonta. Aineisto latautuu tästä: pituudet ja painot. Ohessa on linkki opastavaan videoon. Palauta työsi Reppuun.

//screencast-o-matic.com/embed?sc=cbeoob6BnP&v=5&ff=1

 

nimetön