Mainokset

Piirrä GeoGebralla funktioiden f(x)=x^3-3x-1  ja g(x) = x^-2x kuvaajat.

Laske ja piirrä funktioille nollakohdat sekä ääriarvot välillä -4<x<4.


Funktiokone

10Elo17

Tee T-palapeli

14touko17

Kokeile GeoGebran jäykkä monikulmio – työkalua ja tee palapeli.


Kello GeoGebralla

13touko17

kello

Länsimaissa käytetään yleisesti lukujärjestelmää, jossa kantaluku  on 10. Myös muunlaisia järjestelmiä on ollut ja on vieläkin käytössä eri sovellusalueilla. Babylonialaiset käyttivät 60-järjestelmää, josta on peräisin mm. tunnin jakaminen 60 minuuttiin ja minuutin jakaminen 60 sekuntiin. Täysikulma on puolestaan 360 astetta.

Ohjeita on videolla. Aluksi tehdään kellotaulu ja ajastetaan sekuntiviisarin animaatio nopeudelle 0.165. Tällöin se kiertyy 6 astetta aika tarkalleen sekunnissa. Animaatioaskeleeksi asetetaan siis 360/60=6.

Tehdään minuuttiviisari ja ajastetaan sen animaatio 60 kertaa hitaamalle kuin sekunti-viisarin animaatio. Minuuttiviisarin animaatioaskel lyhennetään myös kuudenteenkymmenenteen osaan (6/60=0.1), jotta käynti olisi tasaisempaa.


Tuntiviisarin animaatioaskel ja nopeus asetetaan vastaavasti. Lopuksi liut säädetään 360 yksikköä pitkiksi, jotta viisareiden pyörittely olisi helpompaa.Albrecht Durer oli saksalainen renessanssitaiteilija, joka tutki mm. matematiikkaa.

Tässä videossa piirretään säännöllinen viisikulmio geometrisesti. Konstruktio on approksimaatio – suurin piirtein oikein. Lähde löytyy täältä.