Piirrä pisteet A ja B. Kirjoita syöttökenttään a=x(A) ja paina ENTER. Kirjoita syöttökenttään b=y(A) ja paina ENTER. Huomaat algebraikkunasta, että sijoitamme muuttujalle a pisteen A x-koordinaatin arvon. Liikuta pistettä A. Voit havaita, että a:n arvo muuttuu. Syötä samoin c=x(B) ja  d=y(B).

Piirrä suora pisteiden A ja B kautta. Kirjoita syöttökenttään deltay=d-b ja paina ENTER. Sijoita vastaavasti muuttujaan deltax pisteiden B ja A x-koordinaattien erotus kirjoittamalla syöttökenttään deltax=c-a.

Laskemme kulmakertoimen muuttujaan k. Kirjoita syöttökenttään k=deltay/deltax. Liikuttamalla pisteitä A ja B voit todeta, että applettimme laskee kulmakertoimen oikein.

Piirrä kuvaan muutokset x- ja y-akselien suunnassa. Valitse Normaali-työkalu ja klikkaa pistettä A ja x-akselia. Saat pisteen A kautta normaalin koordinaattiakselille. Piirrä normaali y-akselille B:n kautta.

Valitse Kahden objektin leikkauspiste-työkalu ja piirrä normaalien leikkauspiste. Poista normaalit näkyvistä. Klikkaa niitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Näytä objekti.

Piirrä jana pisteestä A normaalien leikkauspisteeseen . Muuta jana punaiseksi katkoviivaksi ja anna sen nimeksi delta x. Piirrä jana pisteestä B leikkauspisteeseen ja muuta janan ominaisuudet. Janan ominaisuudet saa säädettyä klikkaamalla janaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla ominaisuudet.

Kokeile lopiksi Lisää teksti– työkalua. Valitse  työkalu ja klikkaa jotain kohtaa piirustuksessasi.

Kirjoita avautuvaan ikkunaan yo. kuvan mukaisesti koodia. Deltat löytyvät symboleista ja murtolausekkeen saa LaTeX-kaavasta. +-merkki koodin lopussa tarkoittaa, että ko. kohtaan haetaan muuttujan k arvo. Klikkaa lopuksi Hyväksy. =D

Ohjvideo, klikkaa.

Mainokset

OSA 1: Tee ja täytä esimerkinmukainen frekvenssitaulukko Excelillä seuraavista matematiikan arvosanoista.

7, 9, 9, 10, 8, 6, 9, 10, 9, 7, 9, 6, 9, 8, 10, 9, 6, 7, 9, 10, 8, 7, 9, 5 ja 10. Laske aineistosta arvosanojen frekvenssit ja laita Excel laskemaan  prosenttiosuudet f(%). Ohjevideo löytyy tästä linkistä: http://screencast-o-matic.com/watch/cofIQMeRgf

OSA 2: Laita Excel laskemaan aineistosta  keskiarvo, mediaani ja tyyppiarvo eli moodi.

Kirjoita ensin aineisto soluihin. Valitse sen jälkeen Kaavat,  Lisää Funktioita ja Tilasto.

Löydät sieltä funktiot: moodi, mediaani ja keskiarvo.

Video aiheesta löytyy tästä linkistä:  http://screencast-o-matic.com/watch/cofIQBeRBM

Palauta työsi Reppuun.


Keskihajonta

17Huh18

Laske  218 henkilön aineistosta pituuksien keskihajonta. Aineisto latautuu tästä: pituudet ja painot. Ohessa on linkki opastavaan videoon. Palauta työsi Reppuun.

//screencast-o-matic.com/embed?sc=cbeoob6BnP&v=5&ff=1

 

nimetön

 


Hae  tilastoaineisto tästä linkistä.

halli

 1. Luokittele SM-liigapelaajien ansiot.
 2. Tee frekvenssitaulukko ja piirrä siitä histogrammi.
 3. Laske mediaaniansio, minimiansio ja maksimiansio.

 

nimetön

Suomenkielisessä Excelissä funktio, joka tekee frekvenssitaulukon on nimeltään TAAJUUS. Kun ajat funktion paina Ctrl+ Shift+Enter.

nimetön

Tässä linkissä on ohjevideo.

Palauta tiedosto reppuun.


nimetönTaulukossa olevien lukujen välillä on riippuvuus, funktio. Kun vesemman  sarakkeen lukuun lisätään luku 2, saadaan oikean puolen sarakkeen luku.

 • Avaa Geogebra Classic.  Valitse Näytä, Taulukkolaskenta, Syöttökenttä ja poista Algebra ikkuna.
 • Kirjoita Syöttökenttään  funktio, joka lisää muuttujaan luvun  2, f(x)=x+2 ja paina ENTER. Piirtoalueelle  ilmestyy suora, joka on funktion kuva.
 • Tee liuku a. Valise minimi -5, maksimi 5 ja animaatioaskel 1.
 • Tee liun avulla piste P, joka kulkee suoralla. Kirjoita syötttökenttään P=(a,f(a)). Pisteen P x-koordinaatti on muuttujan a arvo ja y-koordinaatti on funktion arvo muuttujan a arvolla.
 • Laita pisteen P nimi ja koordinaatit näkyviin, suurenna sitä ja väritä punaiseksi.
 • Laita funktion kuvaajalle nimi ja lauseke näkyviin (f(x)=x+2). Klikkaa suoraa hiiren oikealla painikkeella.

nimetön

 • Aseta liuku a arvoon  -5.
 • Kopioi pisteen P koordinaatit taulukkoon.  Klikkaa hiiren oikealla painikkeella pistettä P ja valitse Vie taulukkoon. Liikuta liukua arvosta -5 arvoon 5.

nimetön

Alla on ohjevideo.Särmiö

14Jou17

Rakenna särmiö. Merkitse särmiön pohja ja tahko. Palauta Reppuun. Ohessa linkki ohjevideoon, kuinka se tehdään.

https://screencast-o-matic.com/embed?sc=cbl2bG2KQN&v=5&ff=1

 

gif (10)