Posts Tagged ‘frekvenssi’

Hae  tilastoaineisto tästä linkistä. Luokittele SM-liigapelaajien ansiot esim. 0-20 000 €, 20 000 €-40 000 €… Tee frekvenssitaulukko ja piirrä  tulojen jakaumasta pylväskaavio. Laske mediaaniansio, minimiansio ja maksimiansio. Suomenkielisessä Excelissä funktio, joka tekee frekvenssitaulukon on nimeltään TAAJUUS. Kun ajat funktion Excelissä paina yhtäaikaa alas Ctrl+ Shift, kun ne ovat alhaalla klikkaa Enter. Google Scheets tottelee […]


Selvitä luokkasi oppilaiden sisarusten lukumäärät. Sisarusten lukumäärää kutsutaan tilastomuuttujaksi. Muuttujan arvoa vastaavaa lukumäärää kutsutaan frekvenssiksi ja merkitään f:llä. Kun frekvenssi ilmaistaan prosenttilukuna, sitä kutsutaan suhteelliseksi frekvenssiksi f%. Laadi aineistosta taulukko ja pylväsdiagrammi Excelillä.   Linkki videoon