Posts Tagged ‘funktiot’

Funktiokone

10Elo17

GeoGebran Näytä-valikosta löytyy Laskentataulukko, jonka avulla voi järjestää piirroksen tietoja taulukkoon. Avaa Geogebra valitse Näytä ja Laskentatulukko. Kirjoita Syöttökenttään esim funktio f(x)=x+2 ja paina ENTER. Piirtoalueelle  syntyy suora, joka on funktion kuva. Tehdään liun avulla piste P, joka kulkee suoralla eli funktion f kuvaajalla. Tee liuku a. Valise minimi -5, maksimi 5 ja animaatioaskel 1. Tee  piste […]


GeoGebra online avautuu tästä linkistä. Valitse CAS. Klikkaa ohjetiedosto auki tästä. Tee ohjeessa esitetyt tutkimukset. Palauta työsi  Moodleen.


Piirrä funktion kuvaaja ja kuvaajalle piste P. Rekisteröi kuvaajalla liikkuvan pisteen P koordinaatit taulukkoon. Palauta työsi Moodleen. Linkki GeoGebra Tubeen.


Linkki.


Tehdään appletti, jossa voi muuttaa suoran kulmakerrointa ja vakiotermiä. Valitse Liuku -toiminto. Tee kulmakertoimelle liuku nimeltä k, joka saa arvot Min -5 ja Max 5. Muuta animaatioaskeleeksi 1.  Tee vastaavasti liuku b. Ohjelman oletusarvot kelpaavat. Kirjoita Syöttökenttään y=k*x+b ja paina Enter. Koordinaatistoon piirtyy suora, jonka kulmakerroin on 1 ja vakiotermi on 1. Algebraikkunassa näkyy siis suoran yhtälö […]


Piirrä GeoGebralla funktion f(x)=x^3-3x-1 kuvaaja, kirjoittamalla eo. merkintä syöttökenttään. Piirrä funktiolle f nollakohdat sekä suurin ja pienin arvo välillä -4<x<4. Käytä nollakohtien ja ääriarvojen etsimisessä GeoGebra -sivun oikeasta alalaidasta löytyviä komentoja (nuolen alta). Kirjoita syöttökenttään komento, funktion nimi, muuttujan x alku- ja loppuarvo. Merkitse vastaavasti kuvaan funktion suurin- ja pienin arvo ko. välillä (Max, Min).