Posts Tagged ‘yhtenevyyskuvaus’

Piirrä GeoGebralla koordinaatistoon kuvan mukainen kuvio (klikkaa sitä ja näet sen suurempana). Peilaa kuvio origon suhteen. Vastaa tekstityökalulla kysymykseen: Mitä koordinaatistossa olevan pisteen koordinaateille tapahtuu, kun piste peilataan origon suhteen? Palauta työsi Moodleen.


Piirrä GeoGebralla kolmio ABC. Piirrä suora s kolmion ulkopuolelle. Peilaa kolmio suoran s suhteen. Palauta työsi Moodleen.


Peilasin GeoGebralla pisteen neljän suoran suhteen. Mallia sain tuolta.